Tajemství obrazů (1)

27. říjen 2016 | 10.30 |
› 

 Leonardo da Vinci: Poslední večeře

V roce 1495 pověřil milánský šlechtic Lodovico, zvaný il Moro, mistra Leonarda vytvořením fresky Poslední večeře. Jednu z hádanek této fresky již naznačil Dan Brown v románu Šifra mistra Leonarda. Na obraze sedí vedle Ježíše osoba s výrazně dívčími rysy. Údajně to má být nejmladší z Ježíšových učedníků Jan, ale Dan Brown vychází z krásné spiklenecké teorie, že se jedná o Máří Magdalenu. Ale tímto se zabývat nebudu, Dan Brown napsal skvělý napínavý román (nic víc, nic míň), který zcela zbytečně pobouřil křesťanskou obec.

   Nás bude zajímat jiná "maličkost" na fresce. Výjev zachycuje učedníky ve chvíli, kdy jim Ježíš sdělí, že jeden z nich ho zradí. Petr se naklání k Janovi a levou ruku má položenou na jeho rameni. Pravá ruka pak jakoby zachycovala jinou sevřenou pěst s nožem (vyznačeno mojí doplněnou šipkou-je lepší si vyhledat velkou reprodukci, kde je to zřetelnější). Problém spočívá v tom, že tato ruka s nožem nemůže patřit žádné z vyobrazených postav. Janova ruka to být nemůže, protože by byla proporčně příliš dlouhá a tohoto nedopatření by se mistr Leonardo, který vytvořil mnoho anatomických studií, určitě nedopustil.  Jakou informaci asi malíř zašifroval do fresky? O Leonardovi da Vinci víme, že jeho vědomosti byly značně tajemné a rozsáhlé jako nikoho druhého. Proto jsou mnohé z jeho děl zatížena symbolikou tak rozsáhlou, že je možné tvrdit, že mistr Leonardo byl nositelem informací, dosažitelných v jeho době jen málokterým. V jeho obrazech nic není umístěno náhodně, všechno má svůj smysl a význam. Záhadná ruka s nožem tedy zůstává hádankou.Poslední večeře

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře