Tři krátká zastavení u Velkého bratra

13. červen 2016 | 08.14 |
› 

První: Velký brácha za všechny peníze

Před pětadvaceti lety vystřídal velkého bratra z východu velký bratr ze západu. Jak se říká-jeden za osmnáct, druhý bez dvou za dvacet. Amerika je velká a krásna země. Citlivě se vyrovnala s původním obyvatelstvem, otroctví zrušila záhy, někdy tisíc let po Evropě, ženám bylo dovoleno volit někdy  ve třicátých letech 20. století a černošské obyvatelstvo mohlo do veřejných dopravních prostředků, kin a restaurací vstoupit společně s obyvatelstvem bílým koncem let šedesátých.  Věru, pokrok se nedá zastavit. Jistou vadou na kráse našeho bratra je jeho truchlivá historie vojenských agresí, státních převratů a instalací politických figur všude možně.  Ale někdy i brácha za všechny drobné může být inspirací.  Třeba jeho Deklarace nezávislosti, kde se píše: "Kdykoliv se nějakáforma vlády zvrhne, má lid právo ji změnit nebo zrušit a ustanovit vládu novou,která bude založena na takových zásadách a bude mít pravomoci upraveny takovým způsobem, jak se lidu bude zdát nejúčinnější k zajištění jeho bezpečnosti a štěstí."

Pěkné, kdyby tato teze vešla v širší známost, Sobotka a spol. by se nám zase osypali (nebo sesypali?)

Příští dvě zastavení: Lyncolnův mýtus, Tušení souvislostí

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře